Ekonomichef/ Kameral Enhetschef rekryteras till Trönnberg & Co

Avanzera AB

Publiceringsdatum: 2019-10-08

Tjänstgöringsort: Stockholm

Om tjänsten

Vår kund Trönnberg & Co ska nu rekrytera en Ekonomichef/ Kameral Enhetschef med placering på deras kontor på Östermalm i Stockholm.

Som Ekonomichef/ Kameral Enhetschef på Trönnberg & Co erbjuds du en nyckelroll i bolagets organisation där du tillsammans med fastighetschef och förvaltningschef svarar för bolagets verksamhet enligt uppställda kvalitativa och kvantitativa mål och ramar. Tjänsten ska tillsättas så snart som möjligt med hänsyn till uppsägningstid. Arbetstiden är heltid.

Företaget består idag av en noggrant utvald organisation med fokus på uppgiften att förvalta fastigheter. Idag förvaltar de 90 fastigheter mestadels i Stockholms innerstad och närförort om 200 000 m² till ett taxerat värde om 3 miljarder kronor. De 3 000 objekten består till 75 % av bostäder och 25 % lokaler med en hyresomsättning på ca 300 miljoner kronor.

Arbetsuppgifter

I denna roll arbetar du både operativt som strategiskt. Du har ett enhetsansvar där du leder, utvecklar och organiserar företagets kamerala avdelning samtidigt som du säkerhetsställer att deras system utnyttjas på ett optimalt sätt som ett led i att effektivisera arbetet. Du ansvarar och arbetar med att utveckla digitala mallar och rutiner samt uppföljningar och uppdatering av lagstiftning för enhetens verksamhet. I denna roll kommer du att arbeta nära fastighetschef och VD som du även rapporterar till, själv har du personalansvar för sju ekonomer. Vidare deltar du i lednings- och styrelsemöten samt har mycket kontakt inom den övriga verksamheten.

Exempel på arbetsuppgifter:

- Att leda, utveckla och organisera företagets kamerala avdelning
- Att medverka i företagets ledningsgrupp
- Upprätta och implementera prognos, budget och affärsplan för enheten
- Övergripande ansvara för bolagets digitala programvaror tillsammans med IT-konsult
- Att identifiera tänkbara kunder och tillsammans med ledningsgrupp lämna offert
- Att vara delaktig i rekrytering och introduktion av medarbetare
- Organisera, planera och leda återkommande enhetsmöten (veckovis)
- Genomföra kontinuerliga utvecklingssamtal samt årliga sammanfattade personalsamtal i enlighet med fastställd arbetsmiljöplan
- Upprätta semesterplanering och övrig ledighet/ frånvaro
- Bidra och skapa ett ansvarsfullt, engagerat och lönsamt arbetsklimat
- Representera företaget utåt som i egenskap av ansvarig för företagets kamerala avdelning

Kvalifikationer och erfarenhet

Vi söker dig som har erfarenhet av ovanstående arbetsuppgifter i form av kameral ledning samt bakgrund från fastighetsförvaltning. Vidare ser vi att du har goda kamerala kunskaper inom redovisning och skattelagstiftning. Har du bred erfarenhet från olika fastighetsbestånd och objekt, dvs. bostäder, lokaler och brf så är även det starkt meriterande för denna tjänst. För att trivas i rollen så tror vi att du har kunskap och intresse för att skapa effektiva rutiner som förenklar dina medarbetares dagliga arbete. Avslutningsvist så ser vi gärna att du har goda kunskaper i system såsom Officepaketet med mycket goda kunskaper i Excel och Outlook.

Som person är du tålmodig, rättvis, uppmuntrande och välorganiserad. Du kan planera både din egen och gruppens vardag och kan hantera både med- och motgångar. Vidare önskar vi att du är modig och vågar ifrågasätta nuvarande arbetsmetoder för att hitta nya vägar, utveckla och testa idéer. Du är besluts- och handlingskraftig och letar alltid efter nya intryck, infallsvinklar, kunskap och inspiration. Sist, men inte minst, önskar vi att du är en god lagspelare som stöttar dina kollegor och arbetar mot gemensamma mål där ni tillsammans aktivt arbetar för att förbättra, lösa utmaningar och skapar en välfungerande och trivsam arbetsplats.

ANSÖKAN
I denna rekryteringsprocess samarbetar Trönnberg & Co med Avanzera. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Avanzera, Helena Elvin på 08-545 28 305 eller helena.elvin@avanzera.se. Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Om Avanzera

Avanzera har funnits sedan 1998 och är ett auktoriserat företag och har över 100 anställda. Vi vet att varje person är unik och därför månar vi om att ditt nästa steg i karriären ska ge dig kunskap och erfarenhet som just du strävar efter. Vi lägger stor vikt vid personliga relationer och vill att du ska må bra och trivas i samarbetet med oss! Vi är din expert inom konsult- och rekryteringstjänster. Läs mer om oss på www.avanzera.se

Besök oss gärna på www.avanzera.se 

Kontakt
Helena Elvin Guillemain